Podmínky pro nahrávání receptů na webové stránce carujeme.cz

 1. Původnost receptu:
  • Recept musí být plně a výhradně vytvořen návštěvníkem webové stránky.
  • Návštěvník nesmí kopírovat recepty z jiných zdrojů, a to včetně jiných webových stránek, knih, časopisů, apod.
 2. Obrázky a fotografie:
  • K receptu je třeba přidat vlastní fotografie, které návštěvník osobně pořídil. Obrázky musí být kvalitní a odpovídat obsahu receptu.
  • Není povoleno používat obrázky z internetu nebo jiných zdrojů bez příslušných oprávnění.
 3. Zákaz odkazů a reklamy:
  • V obsahu receptu nesmí být žádné odkazy na externí webové stránky nebo jiné zdroje.
  • Zakázáno je vkládat reklamu třetích stran nebo jakýkoliv obsah propagující jiné subjekty.
 4. Výhrady a oprávnění správce stránky:
  • Správce webové stránky carujeme.cz si vyhrazuje právo smazat nebo upravit jakýkoli přidaný recept, který porušuje výše uvedené podmínky.
  • Návštěvník bere na vědomí, že nesplnění podmínek může vést k omezení nebo ukončení jeho schopnosti přidávat recepty na stránce.
 5. Odpovědnost za obsah:
  • Návštěvník je plně odpovědný za obsah a originalitu přidaného receptu. Carujeme.cz nenese odpovědnost za obsah vytvořený návštěvníky.
 6. Dodržování autorských práv:
  • Návštěvník potvrzuje, že jeho recept a fotografie nejsou chráněny autorskými právy jiných osob. V případě existujících autorských práv musí návštěvník mít příslušná oprávnění k jejich používání.

Tyto podmínky mají zajistit, že obsah na webové stránce carujeme.cz zůstane autentický a bude respektovat práva a pravidla stránky.